''Ik neem vaker mensen mee naar het Huis van Morgen om te laten zien wat er mogelijk is. Voor mij is dit het 'Huis van de Werkelijkheid'.''
Jos Janssen, voorzitter KBO-afdeling Panningen en Vrijwillig Ouderen Adviseur

Langer thuis in eigen huis

Vanaf begin 2009 is het project ‘Blijvend Thuis in Eigen Huis’ in de toenmalige gemeente Helden van start gegaan. Door middel van het invullen van een enquête met vragen over de eigen woning en woonomgeving werd er een beeld verkregen van de huidige woonsituatie. Op basis hiervan ontvingen de deelnemers aan dit project een persoonlijk woonverbeteradvies.
Al snel werd duidelijk dat alleen het overhandigen van een woonverbeteradvies niet voldoende was. Veel belang werd gehecht aan praktische hulp en ondersteuning van deelnemers die dit advies wilden gaan uitvoeren.
 
In 2010 is daarom het project Huis van Morgen gestart met als doel om een bijdrage te leveren aan het zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het Huis van Morgen is, letterlijk, een laagdrempelige demonstratiewoning in Panningen, gemeente Peel en Maas. In deze bestaande jaren '60 woning kunnen bezoekers zelf ervaren welke mogelijkheden er zijn om langer thuis te kunnen blijven wonen. Er is gekozen voor een normale eengezinswoning zodat de bezoekers zich goed kunnen verplaatsen in hun thuissituatie. Het plezierige aan deze woning is dat bezoekers de aanwezige hulpmiddelen kunnen uitproberen die in een zo realistisch mogelijke omgeving worden getoond, inclusief alle beperkingen. De herkenning blijkt veel groter te zijn dan wanneer deze getoond worden in een showroom. Inmiddels wordt het Huis veel bezocht door particulieren, maar ook door wijkverpleegkundigen, woningcoörporaties, zorginstanties, studenten ergotherapie en vrouwenorganisaties. De teller staat nu op ruim 1200 bezoekers.
 
De inrichting van de woning is mogelijk gemaakt door de bijdrage van een aantal lokale ondernemingen maar ook door bedrijven uit andere delen van het land. Zo is er bijvoorbeeld door ThyssenKrupp Encasa een traplift geïnstalleerd en heeft de lokale sanitairspeciaalzaak Kömhoff onder andere de doucheruimte ingericht.
 
Partners van het eerste uur van dit project zijn Wonen Limburg, Proteion, De Zorggroep, Gemeente Peel en Maas en Welzijnsstichting Vorkmeer. Vanaf 2011 is Ypkje eveneens deel uit gaan maken van het projectteam en vanaf begin 2014 is ze als mede-projectleider gaan fungeren. In de loop van 2014 zijn zowel EIZT als de Rabobank Leudal, Peel en Maas ook partner geworden. 

Meer informatie over het Huis van Morgen is te vinden op de website: www.huisvanmorgen.nu