Consulting

"Voor mij is Ypkje een fijne en betrouwbare partner o.a. als mede-projectleider in het Huis van Morgen. Laagdrempelig, praktisch en deskundig in haar adviezen en ondersteuning."
Piet Selen, Vorkmeer

Samen op de weg van mogelijkheden

Projectbegeleiding
 
Langer zelfstandig wonen is, naast de participatiemaatschappij, een essentieel onderwerp geworden voor alle spelers op de woningmarkt. Hoe pakken we dit aan en vooral: waar moet aandacht aan besteed worden bij het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen of bij renovatieprojecten?
 
Met een zo groot mogelijke toegankelijkheid en bruikbaarheid van de woning is iedere woonconsument gebaat. Naast de specifieke deskundigheid op het gebied van toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid is Ypkje thuis in het aanbod van hulpmiddelen evenals in de mogelijkheden met betrekking tot domotica. Dit alles maakt haar tot een interessante partner om mee samen te werken aan het levensloopbestendig maken van de woning. Het gebruiksvriendelijker maken van de woning vraagt om een andere blik en om afscheid te nemen van de gedachte “zo doen we het altijd”.
 
In een aantal situaties is het aanpassen van de woning niet wenselijk en wordt er gekozen voor het wonen in de directe nabijheid van een mantelzorger. Als seniorkeurmakelaar is Ypkje eveneens op de hoogte van de mogelijkheden tot het plaatsen van een mantelzorgwoning.
 
Workshops
 
Ook bestaat er de mogelijkheid om workshops te boeken. In deze workshops wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan knelpunten in de woning en worden voorbeelden getoond van mogelijke hulpmiddelen en/of aanpassingen. Zo zijn er onder andere workshops gegeven aan de Ouderenvereniging KBO Baarlo, Huurdersbelangenvereniging Regio Peel en Maas, tijdens de open dagen van het Hulpmiddelencentrum in Panningen, tijdens de Support Beurs in Utrecht, aan de gemeente Maastricht en aan de Vrouwenvereniging De Waaier Heythuysen. Zij ervoeren de workshop als volgt:
 
Via een PowerPoint presentatie nam Ypkje ons mee in ‘ons' huis. Hierin kun je, wanneer er fysieke beperkingen optreden, tegen kleine en grotere problemen aanlopen. Toch willen we zo lang mogelijk in onze vertrouwde omgeving blijven wonen.
We kregen uitleg en achtergrondinformatie over de vele-vele mogelijkheden om je huis voor jou leefbaar te houden.
De verbazing rondom eenvoudige aanpassingen was groot. Bijvoorbeeld het slot van de deur boven de klink, zodat deze beter zichtbaar en bereikbaar is! 

Er werden nog enkele vragen beantwoord en Ypkje had nog een aantal producten bij zich die door de groep enthousiast bekeken werden. Tevens werden we uitgenodigd om eens een bezoekje te brengen in het Huis van Morgen te Panningen.
Ypkje, BEDANKT voor de fijne, informatieve avond.
 
Onafhankelijke Vrouwenvereniging Heythuysen; De Waaier, 25 februari 2016.
 

 


 
 
 

Samenwerking met: