eHealthweek 2017

eHealth, wat wordt hiermee bedoeld?
 
"eHealth gaat over digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg" (https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/ehealth.htm).
 
In de thuissituatie wordt steeds meer gebruik gemaakt van deze digitale toepassingen. Concrete voorbeelden hiervan zijn onder andere het beeldbellen, de slimme medicijnbox en leefstijlmonitoring.
 
Door middel van beeldcontact kan de verzorgende op afstand meekijken met de cliënt bij bijvoorbeeld het meten van de bloedsuikerwaarden en hoeft hiervoor niet langer de cliënt thuis te bezoeken. De slimme medicijnbox ('Medido') ondersteunt de cliënt bij het innemen van de juiste medicatie op het juiste moment. Indien de medicatie niet wordt uitgenomen, wordt er een signaal afgegeven bij de verzorgende zodat deze actie kan ondernemen. In de 'oud' situatie komt iemand van de thuiszorg een aantal malen per dag langs bij de cliënt om er voor te zorgen dat de voorgeschreven medicatie op het goede moment wordt ingenomen.
 
Deze vormen van zorgverlening op afstand dragen bij aan een beter betaalbare en kwalitatief goede zorg. Niet in de laatste plaats wordt op deze wijze de regie weer in handen gegeven van de zorgvrager. De cliënt is niet langer afhankelijk van de momenten waarop de verzorgende aanbelt.
 
Tijdens de 'ehealthweek 2017' van 21 tot en met 27 januari is het mogelijk om kennis te maken met diverse toepassingen van ehealth en de aanbieders hiervan. Deze week wordt georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Platform voor de InformatieSamenleving. In de activiteitenkalender op de website www.ehealthweek.net staan alle deelnemers vermeld.
 

Bekijk de eHealth flyer