"Ypkje is iemand die zeer zorgvuldig en weloverwogen de haar opgelegde taken ter hand neemt. Ik waardeer haar doorzettingsvermogen en betrokkenheid."
Almie Willems, De Zorggroep

Bewustwording en informering

De kern van de werkzaamheden van de consulent zelfstandig wonen draait om bewustwording en informering van mensen. Hoe kunnen zij hun woning aanpassen om er zo lang mogelijk in te kunnen blijven wonen? De projecten waarbij Ypkje momenteel betrokken is hebben hier direct mee te maken. Het inmiddels afgeronde onderzoek voor Wonen Limburg betrof de mate van geschiktheid van een aantal woningtypen voor bewoners die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van een loophulpmiddel.
Lees meer over elk specifiek project op de daarbij behorende pagina.