Veilig en Comfortabel wonen

 Onder de naam ‘Bewust Wonen’ wordt in de gemeente Peel en Maas voor en door de inwoners een aantal tools ontwikkeld met bewustwording van de eigen woonsituatie als doel.
 
Door bewustwording van de eigen woonsituatie en door informatie te bieden over de mogelijkheden kunnen mensen gestimuleerd worden om hun woning of woonsituatie aan te passen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. In dit kader is het essentieel om de verschillende, al lopende projecten, bijvoorbeeld het ‘Huis van Morgen’, met elkaar te verbinden en hierin ook de samenwerking te zoeken met lokale bedrijven.
 
Mensen weten vaak niet waar ze moeten zijn voor meer informatie over wat ze zelf kunnen doen om hun eigen woonsituatie toekomstbestendig te maken. Om hierin meer duidelijkheid te scheppen worden de krachten gebundeld zodat het aanbod van mogelijkheden voor eenieder overzichtelijker en beter toegankelijk wordt. Als consulent zelfstandig wonen is Ypkje al een aantal jaren betrokken bij dit project waarin onder andere wordt samengewerkt met de gemeente Peel en Maas  en Welzijnsstichting Vorkmeer.
 
Op initiatief van het Kernteam Wonen Welzijn Zorg uit Baarlo wordt nu samen met de overige Kernteams WWZ en onder andere de KBO gekeken in hoeverre er handen en voeten kunnen worden gegeven aan deze onderlinge afstemming.