Over Ypkje

Dit is Ypkje

Ypkje is geboren en getogen in Friesland, maar inmiddels al een aantal jaren woonachtig en werkzaam in Limburg. Na haar studie Facilitair Management aan de Academie Diedenoort heeft ze een aantal jaren gewerkt als hoofd huishouding in een zorgcentrum voor ouderen. Vooral de levenservaringen en het contact dat ze met de bewoners had, was erg bijzonder. In 2006 heeft Ypkje haar opleiding tot makelaar-taxateur afgerond en is ze in dit werkveld aan de slag gegaan. Hier liep ze vaak aan tegen vragen van mensen die hun huis vanwege fysieke beperkingen moesten verlaten. Zo kwam ze op het idee om haar beide kennisvelden te combineren tot één, als consulent zelfstandig wonen. Het informeren, adviseren en begeleiden van mensen op het gebied van langer zelfstandig wonen is een dankbare taak. Het blijven denken over en het zelf doen van de dingen van alledag geeft mensen vertrouwen in wat nog wél kan waardoor men langer actief blijft. Zeker als er sprake is van een lichamelijke beperking speelt bewustwording van wat u in uw eigen huis kan aanpassen een grote rol. 

Ook adviseert Ypkje bedrijven op het gebied van woningbouw en levensloopbestendigheid. Ze is gecertificeerd seniorkeurmakelaar en lid van de Voorlichtings- en Adviescommissie voor de Woningbouw (VAC). Ze is tevens werkzaam als projectleider van het Huis van Morgen en is betrokken bij het project Bewust Wonen in de gemeente Peel en Maas. Meer informatie over deze projecten vindt u hier.

Heeft u nog vragen aan Ypkje? Bel of mail gerust.