Onderzoek Wonen Limburg
Praktische bruikbaarheid seniorenwoningen

Op verzoek van Wonen Limburg heeft Ypkje in 2011 een onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van een aantal seniorenwoningen uit het woningbezit van Wonen Limburg in Helden.
De aanleiding voor het onderzoek werd gevormd door de, vanuit de bewoners afkomstige, opmerkingen over de mate van senioren (on)geschiktheid van het woningbezit van Wonen Limburg in de kern Helden. Om antwoord te kunnen geven op de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een frictie tussen vraag en aanbod, heeft Wonen Limburg aan de consulent zelfstandig wonen gevraagd om hier onderzoek naar te doen.
Het onderzoek bestond uit enerzijds het formuleren van criteria met betrekking tot toegankelijkheid, doorgankelijkheid en bruikbaarheid van de woning en van de woonomgeving en anderzijds uit het bezoeken van de woning en het ter plekke checken van deze criteria samen met de bewoner. In totaal zijn er 11 verschillende woningtypen onderzocht.